You are currently viewing เทศกาลวันสงกรานต์ กิจกรรมวันสงกรานต์

เทศกาลวันสงกรานต์ กิจกรรมวันสงกรานต์

  • Post author:
  • Post category:Blog

วันสงกรานต์ ประวัติความเป็นมานั้นก็คือเป็นพิธีสงกรานต์ ส่วนใหญ่ในตอนนั้นก็จะนิยมเล่นกันอยู่ภายในครอบครัว หรือภายในละแวกชุมชน ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนไปมากเลยสำหรับวิธีการเล่นสงกรานต์ตามงานเทศกาลสงกรานต์ มีการแพร่ขยายอย่างรวดเร็วในการเล่นสงกรานต์ จึงทำให้เป็นประเพณีที่หลายคนนั้นปรับตัว และก็ยังมีความเชื่อที่มาเกี่ยวข้องอีก เป็นพิธีสงกรานต์ที่เป็นการใช้น้ำเป็นเอกลักษณ์ของวันสงกรานต์เลย ซึ่งนั่นหมายความว่าการประกอบพิธีต่างๆ ก็จะมีการใช้น้ำ แล้วยิ่งเป็นช่วงในฤดูร้อนอีกด้วยในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้หลายคนนั้นใช้น้ำเล่นกันเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นคลายร้อน แล้วก็จะมีพิธีในการขอพรจากผู้ใหญ่ด้วย เป็นกลางรำลึกถึงผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้ว จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในสมัยใหม่เป็นประเพณีสงกรานต์ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สำคัญ สำหรับครอบครัวเลย 

วันสงกรานต์

เป็นอีกประเพณีที่มีการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยไหนแล้ว จนทำให้ปัจจุบันนั้นมีการแพร่กระจายการเล่นน้ำสงกรานต์อย่างรวดเร็ว และได้รับความนิยมเรื่อยมาไม่ว่าจะเป็นพิธีต่างๆในวันสงกรานต์ก็จะมีกิจกรรมมากมาย มีการสรงน้ำพระด้วยซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมความเป็นสิริมงคล เหมือนกับเป็นวันปีใหม่ไทย ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์นั้นอยู่ประมาณกลางเดือนเมษายน ก็จะทำให้หลายคนนั้นที่ทำงานหนักต่างจังหวัดได้มีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในวันสงกรานต์ กลับไปอยู่บ้านกันติดต่อหลายวัน เป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่มีความสำคัญต่อครอบครัว ที่เราจะสามารถใช้ชีวิตกันยกครอบครัวเลยสร้างกิจกรรมความสนุกสนาน 

กิจกรรมวันสงกรานต์ 

กิจกรรมวันสงกรานต์นั้นต้องบอกก่อนเลยว่ามีหลายจะกลับมากในช่วงเทศกาล ไม่ว่าจะเป็นการตักบาตรทำบุญ ถือว่าเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับตัวเองเลย และยังสามารถอุทิศให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วด้วย เหมือนกับเป็นการทำบุญใหญ่ในปีนั้นเลยก็ว่าได้ วิธีต่างๆในการทำบุญก็จะมีการเตรียมอาหารเพื่อตักบาตรถวายกับพระภิกษุสงฆ์ การทำบุญนั้นก็จะเป็นในช่วงเวลาเช้า หลังจากที่ทำบุญเสร็จแล้วก็จะมีกิจกรรมต่อก็คือการก่อเจดีย์ทราย ที่เป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลนี้เลยก็ว่าได้ ที่ชุมชนร่วมกันก่อเจดีย์ทราย แต่ก็ต้องบอกเลยว่ามีน้อยมากไม่กี่จังหวัดที่ยังทำกิจกรรมนี้อยู่ 

รดน้ำหัวผู้ใหญ่ 

ซึ่งต้องยอมรับเลยว่าหลายคนนั้นก็กลับบ้านกันไป เพื่อที่จะไปขอให้ผู้ใหญ่ อวยพร ซึ่งแน่นอนว่า ก็จะมีหลายรูปแบบที่เราเคารพนับถือ ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ ญาติมิตรสหาย พ่อแม่ผู้ใหญ่ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นั้นก็คือการที่เรานั่งลงหลังจากนั้นเราก็เอาน้ำหอมที่ผสมกับน้ำธรรมดาลดลงไปที่มือของผู้ใหญ่ หลังจากนั้นเราก็รับพรจากผู้ใหญ่ เป็นกิจกรรมที่สร้างสิริมงคลเป็นอย่างมากในช่วงการเริ่มต้นใหม่ของวันปีใหม่ไทยนั่นเอง ก็จะมีการรดน้ำพระพุทธอีกด้วย ก็จะนำพระพุทธภายในบ้านของเรานั้นนำมาลดน้ำกัน บางคนนั้นบางครอบครัวอาจจะนำพระสงฆ์มารดน้ำด้วยก็ได้